İstanbul’un 561. Fetih Yıldönümü

İstanbul’un 561. Fetih Yıldönümü

 KUR’ÂNI KERİM VE HADİS-İ ŞERİFLERDE İSTANBUL’UN FETHİ Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Kudüs-ü Şerif’ten sonra, İslâm’ın en mukaddes şehri olan İstanbul’un Fethi’nin, diğer bir tabirle Kostantınıyye’den İstanbul hâline dönüşünün 561’inci yıl dönümü  münasebetiyle, Kur’ân-i Kerim ve Hadis-i Şeriflerde İstanbul hakkında ne buyurulmuş, onlara bir göz atalım. Kostantınıyye- İstanbul; lâtif havasý, denizi, pýrýl pýrýl manzarasý, suları, […]

Büyük fethin 560. yıldönümü

Büyük fethin 560. yıldönümü

İSLÂM PEYGAMBERİNİN MÜJDELEDİĞİ BÜYÜK FETHİN, KOSTANTINIYYE’NİN İSTANBUL OLUŞUNUN 560. YIL DÖNÜMÜ     Kostantınıyye- İstanbul- milâttan altı buçuk asır kadar önce, Sarayburnu’nda küçük bir köy olarak kurulmuş, zamanla genişleyip büyük bir şehir hâlini almış, bir “Belde-i Tayyıbe” güzel beldedir. Kostantiniyye şehri hâline gelişi, Milâdî tarihle 300 yılına tesâdüf eder. Bundan altmış beş yıl sonra da, Şarkî […]

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com